Författararkiv: Jonas Boström

Profilbild

Om Jonas Boström

41 år med frun Simone och barnen Mathilda och Tuva som närmaste supportrar:) Ansvarig för Triathlonsektionen i ART Genomfört 2 Järnmän och 1 Ironman och lite annat smått och gott... Behöver vässa löpningen!!

ART Triathlon Challenge 2015

Foto mot simstarten
Foto mot simstarten

Senaste Nytt:

Snart bara en vecka till start av årets Triathlontävling  på Alnö!

Temperatur i vattnet 18 grader:)

Antalet anmälda 18 st.

Antal Hawaiikvalificerade 1 st = Tomas Edström

Sista anmälninggsdag fredag 21/8 sedan blir det efteranmälan. Den går att göra fredag kväll den 28/8 mellan 18-21 vid Tävlingsarenan eller fram till 0930 på tävlingsdagen.

Vänligen Tävlingsledningen

Träningstävlingar och ART TC 2015

Hej

Gruppen som diskuterade säsongens triathlonaktiviteter spånade lite och preliminärbestämde att det kommer bli onsdagar som blir den grenspecifika träningen för triathleter.

Lite tankar:

Första onsdagen efter Himlabadets utebassäng öppnar så kanske vi försöker få till en triathlon som startar med bassängsimning sedan cykel mot och ut en bit på Timmervägen för att sedan avslutas med löpning efter Selångersån.

Sedan kommer säsongen kanske kunna följas med onsdagstävlingar på olika platser likt de fikasimningar som testats. Olika personer tar då ett lite större ansvar vid träffarna.

ART TC 2015 kommer äga rum den 29 augusti. Att ha en tävling innebär också att några av oss triathleter som gärna annars tävlar nu får ta ansvar som funktionärer för att ge andra möjlighet att komma närmare denna sport.

Jonas Boström och Pether Taflin är tävlingsledningen och kommer i mitten av maj bjuda in till ett arbetsmöte där vi planerar tävlingen mer i detalj. Hoppas det är fler som känner att detta kan vara ett sätt att marknadsföra ART i regionen genom ett enklare motionslopp där vi idag samlat erfarenhet från tre tidigare arrangemang.

Äntligen börjar säsongen på allvar!

Syns i tempoställning:)

JB

ART Framtid

Hej

Efter det öppna mötet den 26 maj på Cafe Sedes så har vi jobbat vidare med organisationen och vi kan glädjande nog nu presentera en kommande styrgrupp för ART. Planen är att denna organisation sitter på en tidsbegränsad tid över sommarsäsongen 2015. Vi har valt att begränsa styrgruppens storlek och istället föreslår vi bildandet av undergrupper inom cykel och triathlon (inkl löpning/simning) för att effektivt kunna styra verksamheten. Även inom IT/kommunikation samt kläder kommer det att finnas en referens-/arbetsgrupp under ansvarig.

Detta är den kommande styrgruppen för ART.

Ordförande:                              Marcus Matteby

Kassör:                                     Thomas Johansson

Sekreterare:                             Anna Eriksson

IT/kommunikation:                   Martin Stoll

Kläder:                                      Pia Sundkvist de Beau

Triathlon:                                  Jonas Boström

Cykel:                                       Tomas Karlsson

Vid eventuella frågor, kontakta Jonas eller Tomas.

ART´s framtid

Hej
Vill börja med att tacka för att vi fyllde Sedes café igår kväll. Vi diskuterade kring den agenda som angivits. Under mötet kom en del namn upp som förslag på olika uppdrag och vi fick även möjlighet att lyfta en del funderingar och frågor som berör föreningen. Kloka synpunkter framkom och de får nu tas med till det kommande organisationsarbetet med målet att bygga vidare på de grundvärderingar som ekerverket vilar på.
 
Undertecknade kommer nu att kalla samman en mindre grupp utifrån de namn som diskuterats och som visat intresse. Så fort vi kan kommer vi att att presentera vad denna grupp kommit fram till.
 
Har ni några frågor eller funderingar innan dess så hör bara av er till någon av oss!
 
Med vänlig hälsning
Jonas B & Tomas K

ART Triathlon Challenge INSTÄLLT

Hej
Intresset för årets Triathlon Challenge på Alnö den 28 juni är tyvärr väldigt lågt. Tävlingsledningen har därför idag beslutat att ställa in årets tävling.
Vi hoppas att vi åter kan erbjuda ett arrangemang 2015 och återkommer så fort vi vet mer om det finns underlag för detta. De som betalat in kommer att få sina pengar tillbaka.
Har ni frågor eller funderingar så kontakta gärna:
Jonas Boström, 070-461 35 29
Vänligen Tävlingsledningen

ART Triathlon Challenge INSTÄLLT

Hej
Intresset för årets Triathlon Challenge på Alnö den 28 juni är tyvärr väldigt lågt. Tävlingsledningen har därför idag beslutat att ställa in årets tävling.
Vi hoppas att vi åter kan erbjuda ett arrangemang 2015 och återkommer så fort vi vet mer om det finns underlag för detta. De som betalat in kommer att få sina pengar tillbaka.
 
Har ni frågor eller funderingar så kontakta gärna:
Jonas Boström, 070-461 35 29
 
Vänligen Tävlingsledningen

ART Triathlon Challenge INSTÄLLT

Hej
Intresset för årets Triathlon Challenge på Alnö den 28 juni är tyvärr väldigt lågt. Tävlingsledningen har därför idag beslutat att ställa in årets tävling.
Vi hoppas att vi åter kan erbjuda ett arrangemang 2015 och återkommer så fort vi vet mer om det finns underlag för detta. De som betalat in kommer att få sina pengar tillbaka.
Har ni frågor eller funderingar så kontakta gärna:
Jonas Boström, 070-461 35 29
Vänligen Tävlingsledningen

Alnö Race Team Triathlon Challenge 2014

Alnö Race Team – Triathlon Challenge den 28/6-2014, 11:00
Triathlon Olympisk distans, Stafett Olympisk distans
1500 m, 40 km, 10km
Preliminär beskrivning

Inledning

Inför 2014 så är sträckningen samma som 2013 års bana.

Distansen är olympisk (1500 m- 40 km- 10 km)

Tävlingen är sanktionerad av Svenska Triathlonförbundet

I år är det två klasser, motionsklass samt stafett. I stafett anmäler man ett namn på laget samt anmälaren. Sedan är det en person som simmar, en som cyklar och en som springer. Perfekt för utmaningar!

Anmälan/nummerlappsutdelning

Anmälan görs via hemsidan (www.alnö-race-team.nu) och via triathlonförbundets tävlingskalender http://iof3.idrottonline.se/SvenskaTriathlonforbundet/Tavling/Tavlingskalender/

Anmälan på nätet är öppen till 13/6-2014

Anmälan på plats senast 10:30 tävlingsdagen

Uthämtning av Nummerlapp och anmälan är även möjlig på tävlingsområdet 27/6, 18:00-21:00

Betalning med kontanter.

Pris: 400 för tävlande i motionsklassen och 900 /lag. Reducerat pris med 100 kronor om anmälan innan 28/3-2014

Start

Triathlon och stafett 11:00

Prerace-information 10:00  (Obs. obligatoriskt)

Licens/försäkring

Läs mer på Svenska Triathlonförbundet (www.svensktriathlon.org/)

Licens krävs ej för motionsklass och är därför inte nödvändigt. Startande är försäkrade via triathlonförbundet, läs mer om detta på deras hemsida.

 

Funktionärer

Allmänt kommer det att finnas funktionärer utefter alla större vägkorsningar och vid vändpunkter

Ex. Färjevägen, Bergviksvägen

Det kommer även att finnas funktionärer utefter löpsträckan

Funktionärer kommer att vara klädda med reflexvästar

 

Omklädning

Omklädning kommer att vara möjlig i tält på området.

Det kommer inte att finnas dusch på området.

Det är inte tillåtet att vara naken i växlingsområdet.

 

Uppvärmning

Får ske på banan i anslutning till området, ha uppmärksamhet och visa omdöme.

Regler:

Vi följer de regler som Svenska Triathlonförbundet tillämpar. Nedan en sammanfattning. För fullständiga regler läs mer på (www.svensktriathlon.org)

Sammanfattning:

http://iof3.idrottonline.se/ImageVaultFiles/id_4502/cf_104/sammanfattatreglemente.pdf

Tävlingen övervakas av observatörer som rapporterar in regelöverträdelser. God kamratanda ska råda på banan. Eventuell överklagan skall vara sekretariatet tillhanda senast 1 h efter avslutad tävling och kommer behandlas av jury. Straffbox kommer att vara placerad intill växelområdet om varning utdelats.

Stafettdeltagare följer samma reglemente.

Tidtagning

Manuell tidtagning (preliminärt) Viktigt att nummerlappen är väl synlig under hela tävlingen (bak under cykling och fram under löpning) Ej synlig nummerlapp ger ingen sluttid! Racebelts rekommenderas och finns till försäljning för 90 :-

Sjukvård

Sjukvårdsutbildad personal kommer att finnas tillgänglig och kontaktas intill växlingsområdet (eller via närmaste funktionär)

Lider ni av någon åkomma eller sjukdom som det kan vara bra att känna till, meddela detta vid sekretariatet.

Priser

De aktiva kommer att få fika och medalj efter genomförd tävling.

Prisbord för placering 1-3 i herr/damklass.

Åskådare

I anslutning till växlingsområdet finns gräsytor där man på nära håll kan följa tävlingen. Simningen är det lätt att följa från piren.

Färdbeskrivning/Parkering

Parkering utefter vägarna kommer vi inte att tillåta. Anvisade platser kommer att finnas skyltade. Framför allt vid båthamnen ca 200 m från tävlingsområdet.

Bryta loppet

Om du väljer att avbryta loppet, så kontakta närmaste funktionär.

Värdesaker

Vi har ingen möjlighet att ansvara för värdesaker. Växlingsområdet kommer att ha enklare avspärrning.

ÖVRIGT

Försäljning

Tävlande/Anhöriga och övrig publik kommer att ha möjlighet att köpa enklare förtäring så som kaffe, läsk, bullar, kakor och liknande.

Försäljning av produkter från ART kommer att finnas.

Logi (tips)

Scandic Hotel vid Gärde ishall

Vandrarhemmet på Stornäset

Mek

Möjligheter till inköp av enklare cykelutrustning kommer att finnas. Även mekhjälp av enklare slag.

Information:

Följ löpande information (vattentemp etc.) på hemsidan och Twitter #ARTTC2013

DELSTRÄCKOR

Simning

Etapp 1, Simning 1500 meter:  OBS! Vattentemperatur < 13 grader gör att simning ersätts av löpning. 13-14 grader ger en simsträcka på 750 meter. 

Start i vattnet/stranden bakom boj 1.
De simmar ut mot en flytboj av uppblåsbart material.
De rundar bojen och simmar mot nästa boj.
Därefter mot stranden för att runda en landbaserad boj.
Då har de aktiva format en triangel enligt skiss.
Denna sträcka skall göras 3 varv. Simningen sker moturs.
Om sjukvårdsutbildad personal misstänker kramp, förfrysning, eller annat kommer de att direkt avråda den aktive att fortsätta.
Båtar kommer att finnas i området för eventuell insats, det är tillåtet att vila hängandes i båten men ej förflytta sig med den.

Mek

Försäljning

Vänd. Löp

Vänd. Cykel

Mål

Växlingsområde

Start

Cykel
Etapp 2, Cykling:
Den aktive byter plagg till cykelkläder och övrig utrustning, t.ex. hjälm.
Därefter cyklar den aktive upp mot Norra Alnö på Sågverksvägen.
Efter 6,6 km rundas en symbolisk kona på vägen (funktionärer på plats)
Återresan sker på samma vägavsnitt ner till bågskytteplanen där den aktive åter rundar en symbolisk kon.
Sträckan cyklas 3 gånger. Sammanlagt 40 km. ( Banan är relativt kuperad, banprofil snart på hemsidan)
( banprofil cykelsträckan)

Löpning
Etapp 3, Löpning 10 km:
Den aktive hänger cykeln på sin plats inne på bågskytteplanen.
Byter till löparplagg och övrig utrustning.
Löpningen sker utefter strandpromenaden ner mot Gustafsberg.
Markerad plats rundas strax innan Gustafsberg, se skiss.
Den aktive springer upp till Bågskytteplanen och vänder runt en symbolisk kon.
Sträckan springs 3 varv. ( mycket platt löpsträcka)
Varmt välkommen till en dag i hälsans och glädjens tecken
Med vänlig hälsning
Alnö Race Team