800 tröskeltest

tor 15/1 00:00


INSIM (600)
200-300 vf ss, F1-F3
3×50 annat simsätt än fr
3×50 som 18m sculling + 32 fr ss acc F3->F5
Banvis återsamling för beslut om dagens fart och ”köordning”

TRÖSKELTEST
Bana 2&3 (2000)
6×100 vila ett pip
800 fr ss, egen tidtagning
3×200 fr ss vf fart

Bana 1 (1500)
5×100 vila ett pip
600 fr ss, egen tidtagning
2×200 fr ss vf fart

De första hundringarna ses som ett förlängt insim och tid för att prova ut det tänkta tempot på 800. Håll igen, 100m är kort!
Andra delen består av ett testlopp på 800. Försök att hålla jämn fart eller en liten negativ split. Utgå från din egen tröskelfart. Tempotrainer rekommenderas!
AVBAD (200)
100-200 vf F1/F0

Organisatör: Per Fohlin