Ben & fritt

tor 1/1 00:00


INSIM
200 fr ss, F1-F2
2×100 medley, m fenor, bröst m fj-kick

BENSET
4×100 ben m fenor ↑ på mage ↓ på rygg. 1&3 dolphin 2&4 flutter

FRITT SET
4×150 fr ss, F3, vila 15s
8×100 fr ss, F3/F4, start 1:50/2:00/2:30
2×50 fr ss F5, två och två, race

AVBAD
200 vf F0

Summa: 2500

Organisatör: Tomas Högberg