Critical Swim Speed, test

tor 1/1 00:00


Höstens första test av tröskelfart. Vi gör testet för att sedan använda den personliga tröskelfarten som bas kommande tio torsdagar. Då ska vi köra en serie om tio pass som “lovar” 5% förbättring av tröskelfarten:-) Samma tio pass som förra hösten.
TIPS: Skaffa gärna en Finis TempoTrainer http://www.swimsmooth.com/finis-tempo-trainer-pro.html Den kommer att vara till hjälp när vi simmar mycket tröskelpass.

INSIM
200 vf, F1
200 dolme fr arm
100 fr ss som 25 F4 + 75 F1
100 fr ss som 50 F4 + 50 F1
100 fr ss som 75 F4 + 25 F1
100 fr ss F4
2×50 ↑ Doggy paddle ↓ fr ss

TEST
400 max, egen tidtagning. Strokecount på längd 13 & 15
stående vila några minuter
5×50 fr ss F1, vila 20s
200 max m egen tidtagning.

Beräknad tröskelfart = (t400 – t200) / 2
exempelvis (7:00 – 3:20) / 2 = 1:50 per 100m

AVBAD
200 vf F0 Summa: 1950

Organisatör: Per Fohlin