Distanspass

tor 1/1 00:00


INSIM (300)
200m vf fr
100m annat än fr (fj, br el. ry)

SERIE 1(1800)
10*100m, ↑ F3 ↓ F2
8*100m PoD F3

SERIE 2 (1000)
4*25m platta med fenor
4*200m F2
4*25m F4

SERIE 3 (700)
10*50m ↑ F4 ↓ F3 med fenor
8*25m Från F5 till F1 (avtagande fart mao)

AVBAD (200)
100m vf F1
100m vf F0

SUMMA: 4000m

BONUS: 2*500m Paddlar och Fenor

Organisatör: Joacim Marklund