Distanspass

tor 1/1 00:00


INSIM (400)
200 vf
4×50 medley

SET 1 (1200)
3 x 200 fenor och paddlar
4 x 100 fenor och platta, lugnt (glasögon i panna)
2 x 100 medley

SET2 (500)
10×50 fr ss, start 1:00 varannan F2 varannan F4

SET 3 (1400)
5×200 fr arm m PoD
400 fr ss

AVBAD
200 vf

Summa 3700

Organisatör: Joacim Marklund