Distanspass

tor 1/1 00:00


INSIM (500)
2*200 vf insim
4×25 fr ss acc

SET 1 (1600)
4 x 150 som 25 fj+25 ry, 50 fr tek, 50 fr acc
4 x 50 ry m paddlar fokus på rotationen och huvudet stila
4 x 50 fr m dolme fokus på rotationen och huvudet stila
4×100 ry ben m fenor, två uw-kick efter varje vändning
4×50 medley

SET2 (500)
10×50 fr ss, start 1:00 varannan F2 varannan F4

SET 3 (1200)
4×200 fr arm m PoD
400 fr ss

AVBAD
200 vf m fenor, tex enarmsfj långglid

Summa: 4000

Organisatör: Joacim Marklund