Improve by 5%, week 2

tor 1/1 00:00


Andra veckan av vårt tio veckors tröskelprogram ökar vi farten till 0,5% snabbare än uppmätt tröskelfart, CSS.
Tänk på att inte simma fortare än det är tänkt i början. Utmaningen är att hålla samma fart hela tiden, även på sista längderna..
Enklaste sättet att hålla koll på sin fart är att använda en TempoTrainer som ställs in att pipa vid varje vändning. Om CSS tex är 1:36 blir alltså dagens pipfrekvens 0,995×96/4=23,88s

INSIM (500)
250 vf F1→F3
3×50 br
4×25 som 13 sculling + 12 fr ss F4/F5

TRÖSKELSET (2000)
10×100 fr ss @ CSS-0,5%, vila 1 beep/25 s
mellanvila
10×100 fr ss @ CSS-0,5%, vila 10s

AVBAD (100)
100 vf F1/F0

Summa 2600

Organisatör: Per Fohlin