Improve by 5%, week 4

tor 1/1 00:00


INSIM (500)
250 vf F1→F3
3×50 ↑ ry ↓ br
4×25 som 13 sculling + 12 fr ss F4/F5

TRÖSKELSET (2000)
10×100 fr ss @ CSS-1,5%, vila 1 beep/25 s
mellanvila omställning av Tempotrainer
4×100 fr ss @ CSS-3s vila 2 beep/50s
3×100 fr ss @ CSS-4s vila 2 beep/50s
2×100 fr ss @ CSS-5s vila 2 beep/50s
1×100 fr ss @ F5

AVBAD (100)
100 vf F1/F0

Summa 2600

Organisatör: Per Fohlin