Joe Average sucker split? – no way, forget it!

tor 1/1 00:00


http://h2oustonswims.org/Blurbs/Blurb-NegativeSplits.html

INSIM (300)
300 vf F1=>F3
passgmg

BEN (700)
3×50 fr socialben (snacketempo två o två) m platta o fenor
3×50 ry ben m fenor↑ flutter ↓ dolphin
3×50 br ben m platta. Vinkla ut och slå ihop helt!
3×50 fj ben m fenor, i streamline. Börja varje längd UW
2×50 fr socialben (snacketempo två o två) m platta o fenor

MAIN: NEGATIV SPLIT i TVÅ STEG (2100)
2×100 fr ss F3/F4 med egen tidtagning, vila ca 60s
3×600 negativ split med Tempotrainer @CSS+3s.
0- 200: tappa så mycket du törs jmf m Tempotrainern, 6-12m
201- 400: Håll jämn fart m Tempotrainern
401- 600: Ta igen de tappade metrarna och gå i mål på pip!
100 fr ss F3/F4 med egen tidtagning, vila ca 60s

ARM (800)
4×200 arm m PoD. Hållning som ett spjut!

RYGG (500)
2×50 6-1-6 på rygg m fenor
4×50 ry m fenor, hög fart
2×50 ry m fenor, låg fart, glid
2×50 dubbelrygg

AVBAD (100)
100 vf F0 //4500

Organisatör: Per Fohlin