Långa distansserier

tor 1/1 00:00


Fostrande långrepor, men ju längre dessto snabbare, dvs öppna försiktigt! Medtag paddlar & dolme. Kan någon ta med utskrift då jag stannar hemma imorgon.

INSIM
200 vf F1 → F2

DISTANSSERIE
400 fr ss @CSS+9 dvs mycket löst
800 fr ss @CSS+6
1200 fr ss @CSS+3
100 vf mellanbad
800 fr arm PoD
100 vf mellanbad
400 fr arm PoD

AVBAD
200 vf F1

Summa: 4300

Organisatör: Joacim Marklund