Söndagsimningen 15/6

tor 1/1 00:00


Fostrande långrepor, men ju längre dessto snabbare, dvs öppna försiktigt!

INSIM
200 vf F1 → F2

DISTANSSERIE
400 fr ss @CSS+9 dvs mycket löst
800 fr ss @CSS+6
1500 fr ss @CSS+3
100 vf mellanbad
800 fr arm PoD
400 fr arm PoD

AVBAD
200 vf F1
Summa: 4500

Organisatör: Henrik Montelin