Swim Smooth Endurance #23

tor 1/1 00:00


INSIM
400 vf F1→F3
4×50 medley, ökande 1-4

FRISIMSSERIE (eller växla in annat simsätt)
1-2X ‖:
8×50 fr ss F3
4×100 fr ss F3
2×200 fr ss, F2
400 fr ss, F2 : ‖

AVBAD
200 F1

Summa 2400-4000

Organisatör: Per Fohlin