Teknik, en detalj i alla farter

tor 1/1 00:00


INSIM (300)
300 vf F1→F3

NÅGRA FENDRILLS (600)
3×50 dolphin kick på rygg, UW 10-25 m, sen på ytan resten
3×50 636
3×50 UNCO
3×50 som 25 sculling 1-2-3 + 25 fr ss

FARTVARIATION M TEKNIKFOKUS(1300)
4X
50 fr ss, F1, vila 10
50 fr ss, F2, vila 20
50 fr ss, F3, vila 30
50 fr ss, F4, vila 40
50 fr ss, F5, vila 50
Välj en personlig teknisk detalj att fokusera på i alla farter.
Förslag: handisättning, höga armbågar, rotation för att använda lats, samlad kick m slappa fötter, hela underarmen är vårt paddelblad, liten andningsrörelse,… Det finns fler, men välj en egen teknikdetalj för dagen!

300 fr ss i vf fart, med bra ordning på din tekniska detalj ovan

AVBAD (200)
100 fr ss F1 med unzip och släpande fingertoppar
100 dubbelrygg
Summa 2400

Organisatör: Joacim Marklund