Teknik & sprint

tor 1/1 00:00


Insim
2×100 vf
2×100 medley

4×100, 25 scully+25 br+25 enarm-fjäril+25 SS
4×100, med dolme, 25 catch-up+50 “överrotation”+25 SS

fenor
3×100, 50 6-3-6+50 SS
100 rygg

3x
(50 F5 30-40 sek vila + 25 F5 20 sek vila + 25 F5
2-3 min vila)

Bonus: 3×200 PoD

Avbad
300 vf

Organisatör: Joacim Marklund