Teknikpass enligt SwimSmooth

tor 1/1 00:00


INSIM
300 vf F1 → F2

TEKNIK & UTHÅLLIGHET I EN SERIE
6×300 med integrerad teknik
1) Fenor. ↑ 636 ↓ fr ss
2) fr ss F1 med fokus på din egen teknikförbättring
3) ↑ Andas 2-3-2-3 ↓ Andas 4 mot “sämre sidan”
4) ↑ börja med polo övergå sen t fr ss ↓ fr ss låg till normal frekvens
5) Dolme. ↑ fr m sighting ↓ överrotation
6) Fenor. ↑ rygg benspark i streamline ↓ ry ss

AVBAD
200 vf F0

Summa: 2300

Medtag dolme & fenor

Organisatör: Joacim Marklund