Teknikpass

tis 30/12 00:00


INSIM (600)
4*100 vf F1-F2
4* 50 Medley

BENSET m fenor (400)
4X
25 UW dolphin kick på mage
25 flutter kick på rygg
25 flutter kick på mage
25 broken arrow drill

TEKNIKSERIE (1200)
4×25 som bra frånskjut + 10m sculling + 10 fr ss F4/F5
3×100 fr arm m dolme. Fokus på (över)rotation
3×100 fr arm m dolme. Bred handisättning – känns latsen!
3×100 fr ss, fokus bra frånskjut och 2 armtag innan andning!
8*25 F2/F4/F2 osv, träna olika farter (F2 &F4)

AVBAD (100)
100 skruven fr/ry växlande efter 2-3 armtag
Några minuter flytövningar X Y I på mage och på rygg

Summa 2300

Organisatör: Joacim Marklund