Tekniktisdag Fr/Br/Fr

tor 1/1 00:00


Jag kommer ej. Vem fixar utskrift?

INSIM
200 vf
4×50 medley

SET 1 VATTENGREPP & HÅLLNING
4×25 som 15 sculling + 10 fr ss
4×50 636 (inga fenor)
100 fr, låg fart, eget teknik fokus
100 fr, hög fart (kapa minst 10 s)

SET 2 BRÖSTSIM
4×25 Yanko
4×50 br 2/1, dvs två bentag per armtag
100 br låg fart, fokus på att slå hop underarmar och ben helt
100 br hög fart (kapa minst 10 s)

SET 3 VATTENGREPP & HÅLLNING
4×25 som 15 doggy paddle + 10 fr ss
4×50 fenor ↑UNCO ↓fr ss med spikrak hållning!
100 fr, låg fart, eget teknik fokus
100 fr, hög fart (kapa minst 10 s)

AVBAD
50 ry
50 dr

Summa 2000

Organisatör: Per Fohlin