Tekniktisdag med dykchans!

tor 1/1 00:00


Leksaker: dolme o platta

INSIM (400)
250 fr F1=>F3 + 3×50 medley

TEKNIKSET (1700)
6×50 som 25 sculling + 25 fr ss
8×25 ben m platta slappa fotleder och rörelse fr höft
8X
100 fr teknik F1/F2 med dolme: 1-2-stretch/Early forearm/Knytnäve/Acc slutdrag
25 fr F5 med bibehållen god teknik
25 rullande medley, start från pall

AVBAD (100)
50 unzip
50 dubbelrygg

2200

Organisatör: Per Fohlin