Tis 13/5 06:30 Hållning, andning och känsla

tor 1/1 00:00


Leksaker: Fenor och dolme
Utskrift anyone? (Jag kommer icke)

INSIM (500)
200 fr F1
300 fr ss, F2, fokus: body roll, höga armbågar, avslappnade axlar

HÅLLNING (500)
3×50 fenor ↑ 616 ↓ fr ss
4×50 fenor ↑ Popov ↓ fr ss
3×50 fenor ↑ 636 ↓ fr ss

ANDNING (600)
2×150 fr ss, F2, B4 mot ”sämre” sidan. B4=andning var fjärde armtag
2×150 fr ss, F2, ↑ B5 ↓ B3

KÄNSLA (800)
4×100 dolme som 20m Scull#1 + 80 fr arm acc fart. Fokus: vattenkänsla
400 fenor fr ss. Fokus på riktigt ”smooth swim”

AVBAD (100)
2×50 F0 vf, förslagsvis ry / dry // 2500

Organisatör: Per Fohlin