Tis 20/5 06:30 Ankle buoy drill

tor 1/1 00:00


Leksaker: dolme
Utskrift anyone? (Jag kommer icke)
Knyckt pass från GoSwim, http://www.goswim.tv/entries/6632/main-set-monday-posture.html

INSIM (600)
2-300 fr F1
4×75 rullande medley

HÅLLNING (1800)
100 smooth
100 ankle buoy drill
100 smooth
200 ankle buoy drill
100 smooth
300 ankle buoy drill
100 smooth
200 ankle buoy drill
100 smooth
100 ankle buoy drill

400 fr ss, F3

AVBAD (100)
100 F0 vf, förslagsvis ry / dry // 2500

Organisatör: Per Fohlin