Tis 22/7 09:00 Tekniktisdag: 12X(50drill+100 ss)

tor 1/1 00:00


INSIM
200 vf F1→F3
4×50 medley

TEKNIKSERIE
2X
50 acc F2→F4/5 genom stegvis ökad frekvens var 9:e tag
50 acc F2→F4/5 genom stegvis ökad kraft var 9:e tag
6×150 som 50 drill + 100 fr ss F2 med teknikfokus
1) 50 sculling 1-2-3 + 100 fr ss F2
fokus: vattengrepp
2) 50 unzip + 100 fr ss F2
fokus: avslappnad återföring och rotation
3) 50 handklapp bakom rygg + 100 fr ss F2
fokus: höftrotation och balans
4) 50 catch-up + 100 fr ss F2
fokus: långa armtag från isättning till slutdrag
5) 50 doggy paddle + 100 fr ss F2
fokus: dra med hela underarmen, höga armbågar
6) 50 ben: flutter kick + 100 fr ss F2
fokus: fin samlad benspark, tåtouch

AVBAD
100 vf F1 Summa: 2500

Organisatör: Henrik Montelin