Tis 3/6 06:30 SwimSmooth Technique #28

tor 1/1 00:00


INSIM
300 vf F1 → F2

TEKNIK & UTHÅLLIGHET I EN SERIE
6×300 med integrerad teknik
1) Fenor. ↑ 636 ↓ fr ss
2) ↑ Andas 2-3-2-3 ↓ Andas 4 mot “sämre sidan”
3) ↑ börja med polo övergå sen t fr ss ↓ fr ss låg till normal frekvens
4) Dolme. ↑ fr m sighting ↓ överrotation
5) fr ss F1 med fokus på din egen teknikförbättring
6) Fenor. ↑ rygg flutterkick i streamline ↓ ry ss

AVBAD
200 vf F0 Summa: 2300

Organisatör: Per Fohlin