Tis 8/4 06:30 Ryggsim

tor 1/1 00:00


Leksaker: platta, fenor och paddlar

Ryggteknikövningar + sammansatt ryggsim

INSIM (2-300)
2-300 vf

RYGGSIMSSERIE (1200-1850)
4×25 sculling på rygg, valfritt, men enklast med huvudet före
4×75 med fenor (+ platta 25m) som
25 flutter kick m platta över knäna + 25 flutter i streamline + 25 ry ss
4-5X med fenor
• 50 ↑ side kick drill på ry, 45⁰ roterad, titta i taket. ↓ ry ss
• 50 ↑ 616 drill på ry, 45⁰ roterad, titta i taket. Hållning! ↓ ry ss
• 50 ry ss hög fart
1-3×200 ry ss, m fenor + paddlar, låg fart, fokus: fin isättning och drag

AVBAD (200)
100 skruven m fenor – växla mellan rygg och crawl efter 1-4 armtag
100 avbad på rygg

BONUSCHANS (750)
5X
75 m fenor som 25 fj + 50 ry
75 fr ss m fenor vf fart

Summa 1600 – 3200

Organisatör: Per Fohlin