Tisdag, Stroke Count

tor 1/1 00:00


Tis 17/6, Stroke Count!

Syftet med dagens pass är att öka medvetenheten om hur många armtag du använder per längd, hur det varierar med lite trötthet samt att påverka antalet med fyra teknikövningar för effektivare tag.
Simma inte för fort. Dagens tänkta fart är F2 upp till F3 utom på Supersprintarna som såklart går snabbare.Simma hela passet med eller utan dolme, men bestäm vilket innan och välj det som känns lättast för dig.

INSIM
200 vf F2

STROKE LENGTH
4×50 fr ss med stroke count. Försök minska ett-två tag per längd
200 fr ss med stroke count på längd 2 och 4
4×50 som 25 FrontLife + 25 fr. http://www.humanambition.se/?p=590
4×50 som 25 Release Party +25 fr. http://www.humanambition.se/?p=607
200 fr ss med stroke count på längd 2 och 4
4×50 som 25 vf scull +25 fr
4×50 som 25 doggy paddle + 25 fr
200 fr ss med stroke count på längd 2 och 4

SUPERSPRINTS
4×50 fr ss som 15 F2 + 20 F5 + 15 F1. Vila 15s

SISTA STROKE COUNT
200 fr ss med stroke count på längd 2 och 4

AVBAD
100 vf F0 Summa: 2300

Organisatör: Henrik Montelin