Tisdag, valfria drills

tor 1/1 00:00


Välj drills som du behöver öva på!
Bra om någon annan tar med utskrift, bortrest

INSIM
300 vf F1 → F2

VF DRILLS
12X 50 vf drill + 100 fr ss
drillförslag: sailboat, 616, Popov, Enarm m platta, Demont, fist,
corpse drill, sculling, doggy paddle osv

AVBAD
100 fr F1 unzip och släpande fingertoppar
100 dry F0 Summa 2300

Organisatör: Joacim Marklund