Tor 12/6 Tröskelpass 4×400+4×50

tor 1/1 00:00


Swimsmooth-inspirerad tröskelserie.

INSIM
200 vf F1 → F2
4×50 medley
2×50 fr ss ↑ F2 ↓ F4/5

TRÖSKELSERIE
4×400 fr ss @CSS+2. Samma tid på alla reps!
4×50 ry med fenor hög fart (fr för rygghatare)

AVBAD
100 vf F1
Summa: 2400

BONUSCHANS
600 fr ss F2

Organisatör: Henrik Montelin