Tor 20/3 06:30 Klassiskt tröskelpass 4×400+4×50

tor 1/1 00:00


Leksaker: Tempotrainer, fenor

Swimsmooth-inspirerad (som nästan alltid) tröskelserie. Fokus på jämnfart på 4×400!

INSIM (600)
2-300 vf F1 → F2
4×50 medley
2×50 fr ss ↑ F2 ↓ F4/5

TRÖSKELSERIE (1800)
4×400 fr ss @CSS+2. Samma tid på alla reps!
4×50 ry med fenor hög fart (fr för rygghatare)

AVBAD
100 vf F1 Summa: 2500

BONUSCHANS
600 fr ss F2 @ Natural Stroke Rate (från i tisdags)

Organisatör: Per Fohlin