Torsdagströskel 19/6

tor 1/1 00:00


Tor 19/6 Tröskelpass 4×200+8×100+4×50

Tröskelfarten i 50:an är sannolikt några sekunder långsammare per 100 jämfört med tröskelfarten i 25:an. Hur mycket skiljer det för dig?

INSIM
200 vf F1 → F3
4×50 medley
2×50 fr ss som 25 F2 + 25 F4/5

TRÖSKELSET
4×200 fr ss F3 start 3:30, 4:00 el vf
8×100 fr ss F4, start 1:50, 2:00 eller vf
4×50 fr ss F4/F5, race – två och två, vila ca 45

AVBAD
2×50 fr/ry växlande efter 2-4 armtag
2×50 vf F0 Summa : 2500

Organisatör: Henrik Montelin