Tröskel 4×400+4×50

tor 1/1 00:00


INSIM
200 fr ss, F1→F2
4×50 medley
4×50 som 15 sculling + 35 fr acc F3→F5

TRÖSKELSET
4×400 fr ss F3, vila 30s. Samma tid på alla fyra!
4×50 fr ss F4, vila 15s. Samma tid på alla fyra!

AVBAD
200 vf F0

Summa: 2600

Organisatör: Tomas Högberg