Höjdmätning av backar & cykelrundor

Vilka Backar 

Det hela började en helt vanlig träningsdag sommaren 2006. Det var dags att intensifiera träningen.
Men vad göra, jo den stora “skräcken” skulle provas.
Det som en nybliven motionär endast/(knappt) vågat åka förbi skulle nu köras ända nerifrån och upp till toppen. Kyrkbacken…
Det var jobbigt med tiden blev hyfsad, någonstans runt ~5:20 kanske . Kompisen klarade den på ~5:05 någonstans.
Tävlingen var igång… Tiderna i backen förbättrades samtidigt som frågorna hopade sig.

Hur brant är backen? Hur hög är stigningen?
Vad skulle grabbarna på Touren säga om vår lilla backe? Finns det en brantare backe på Alnö?
Finns det en jobbigare backe på Alnö?
Det var dags att kartera backarna, det vill säga mäta upp banprofilen eller backprofilen.

De backar som valdes ut för ändamålet var 7 till antalet. Det skall bli en 7-kamp på Alnö. Alnö Bergakung.

– Vårdhemsbacken
– Grönviksbacken
– Bullåsbacken
– Åsbacken
– Hartungvägen
– Bårängsbacken
– Kyrkbacken

Mätmetod

En pulsklocka Polar 725X tillsammans med en hastighetssensor Polar S-Serie Speed sensor användes för
att mäta höjden som funktion av cyklad sträcka.
Den momentana höjden över havet mäter pulsklockan barometriskt och har en upplösning på 1 meter.

Hastighetssensorn ger en puls för varje varv som cykelhjulet roterar. Polar pulsklocka
Den högsta loggningsfrekvensen valdes i klockan, dvs. ett mätvärdespar var 5:e sekund registrerades.

 

Mätning av Vårdhemsbacken

I ett inledande skede mättes först en backe upp med cykeldatorn. Den valda backen var Vårdhemsbacken.
Backen cyklades upp och ner tre gånger vilket ledde till att sex stycken banprofiler av backen erhölls.

Dessa profiler finns plottade i figuren nedan. Onoggrannheten verkar ligga inom cirka 8 meter, dvs +-4 meter.

teknik_hojd_vb2_kurvor_i_a4

Bearbetning

För att öka noggrannheten på banprofilen medelvärdesbildades resultatet från de sex olika backpasseringarna.
För att lyckas med denna medelvärdesbildning behövdes varje kurva samplas om med en konstant delning i längdriktningen.
De ursprungliga kurvorna var diskretiserate med en konstant tid om fem sekunder mellan varje mätvärde.
Nu valdes den konstanta sträckan om en meter. Nu kunde de sex olika kurvorna medelvärdesbildas för varje meter av backen.
Resultatet finns presenterat i nästa avsnitt.


Resultat

Resultatet från mätningarna presenteras i figuren och tabellen nedan.

banprofil_bergakungsbackarna2

tabelll_bergakungsbackarna

Stefan Mellander