Inbjudan till årsmöte för Alnö Race Team!

Alnö Race Team har viktiga frågor att diskutera och besluta om, och vår förhoppning är att alla medlemmar som har möjlighet möter upp på vårt årsmöte 2020.

Valberedningen meddelar härmed att Alnö Race Teams årsmöte kommer hållas söndag den 8 november i Sundsvall och alla medlemmar hälsas varmt välkomna.

PlatsMimerskolan, Gaffelbyvägen 1, Sundsvall
DagSöndag 8 november, 2020
Tid18:00-21:00 , klubben bjuder på kaffe/te med bröd
LokalMimerskolan

Varje medlem i Alnö Race Team och som senast den 31 december året före årsmötet fullgjort sina stadgeenliga skyldigheter har en röst, se stadgar.

Digitalt deltagande

Årsmötet kommer att sändas via den digitala plattformen Google Meet. Via den plattformen ges chans till att se och höra, dock inte vara en del av mötet.
Länk till mötet >>>

Årsmöteshandlingar

Handlingarna till årsmötet kommer publiceras i Facebookgruppen Alnö Race Team. Eventuella motioner ska vara inskickade till Alnö Race Team senast söndag den 4 oktober.

Anmälan

Gör gärna er anmälan till årsmötet via evenemanget på Facebook senast onsdag den 4/11. Detta för att vi ska kunna beräkna rätt storlek på lokal (social distansering) samt på kaffe/te med tillhörande doppa.

Om årsmötet

Årsmötet är Alnö Race Teams högsta beslutande organ. I detta forum bestäms inriktning på vår verksamhet och alla medlemmar har var sin röst på mötet, se stadgar. Det hålls också val till bland annat styrelse på årsmötet. Kom och var med på mötet så du kan påverka besluten och framtiden i din förening. Agenda – se stadgar.

Covid-19

Årsmötet är inte en offentlig tillställning eller allmän sammankomst, varvid vi kan vara fler än 50 personer. Vi har planerat åtgärder för att undvika trängsel och alla har var och en ett ansvar att följa Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer för att skydda varandra mot smittspridning.

Ta del av Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer för att skydda dig och andra >>>

För frågor kring årsmötet, kontakta oss via: info@alnoraceteam.se eller via Facebookgruppen Alnö Race Team.


Varmt välkommen!