Nyhetsarkiv Styrelsen

Extra årsmöte!

Alnö Race Team har två viktiga frågor att diskutera och besluta om, och vår förhoppning är att alla medlemmar som har möjlighet möter upp på vårt extra årsmöte 2021. Årsmötet är Alnö Race Teams högsta beslutande organ. I detta forum bestäms inriktning på vår verksamhet och alla medlemmar har varsin röst på mötet, se stadgar. Under årsmötet 2021 beslutade föreningens medlemmar att två frågor krävde extra behandling av styrelsen. Dessa två frågor behandlas under det extra årsmötet.

Styrelsen meddelar härmed att Alnö Race Teams årsmöte kommer att hållas söndag den 23/5 digitalt och alla medlemmar hälsas varmt välkomna.

Plats: Digitaltmöte via Google Meet
Dag: 23 maj, 2021
Tid: 19:00-20:00

Uppdaterat med länk: https://meet.google.com/teh-bfps-vke

Digitalt deltagande
Extra årsmötet kommer att sändas via den digitala plattformen Google Meet. Via den plattformen ges chans till att se och höras. Länk till årsmötet publiceras i Facebook evenemanget och skickas ut till de som anmält sig via e-post. Under det extra årsmötet kommer frågorna om årets budget och medlemsavgiftens storlek att behandlas.

Anmälan
Gör er anmälan till årsmötet via evenemanget på Facebook eller via e-post till info@alnoraceteam.se Kom och var med på mötet så du kan påverka besluten och framtiden i din förening. Agenda – se stadgar. För frågor kring extraårsmötet, kontakta oss via: info@alnoraceteam.se eller via Facebookgruppen Alnö Race Team.

Varmt välkommen!