Lösning av Tour-cyklistens diffekvation

Lösning av diferentialekvationen

Tour-cyklistens differentialekvation som härleddes i ett tidigare avsnitt skall i det avsnittet få en lösning. Lösningen kommer att ske med en numerisk metod, varför lösningen endast kommer att vara giltig för de aktuella begynnelse- och rand-villkoren. Önskas en lösning för några andra förutsättningar måste problemet/uppgiften lösas igen.

Ekvationslösning

 

 Tour_cyklisten_DElosning_p1 

 
Numeriska konstanter
 
Tour_cyklisten_DElosning_p2
 
Tour-cyklisten i Bergakungsbackarna
 
Tour_cyklisten_DElosning_p3_2
 
Exempel: Lösning för Tour-cyklisten i Bullåsbacken
 
Tour_cyklisten_i_bullas2
 
Exempel: Lösning för Tour-cyklisten i Kyrkbacken
 
Tour_cyklisten_i_kb2
 

Stefan Mellander