18 April- Uppstartmöte Måndagsklunga 2012

Vi träffas och diskuterar hur Måndagsklungan ska organiseras i sommar.
Alla välkomna!
Tid : Onsdag 18 April, kl 16:30-18:00
Plats: Bruksgården (utanför portvakten vid SCA Ortviken)