Måndagsklungan

Startplats
Starten av MK sker intill båthamnen på Alnö. De olika gruppernas samlingspunkt markeras tydligt vid startplatsen. Målgång sker vid Öde skola.

Startgrupper
En förbättring i definitionen av de olika grupperna har gjorts, se separat beskrivning av grupperna nedan. De olika grupperna är: Grön, Blå, Röd och Svart.
Om antalet i en grupp blir större än ca 12 cyklister delar man upp gruppen i t ex två röda grupper som startar med några minuters mellanrum.

MK-ansvariga
Målet är att till varje MK ha två stycken som är ansvariga för att organisera den aktuella dagens MK. I detta arbete ingår att informera om grupper, välkomna nya cyklister, se till att det inte blir för stora grupper, hjälpa till mer organisationen i de olika fartgrupperna o s v. Kvällens två ansvariga kommer att ha speciella västar så att det syns vilka det är för dagen.
Ett schema för MK ansvariga kommer att upprättas och om man vill hjälpa till med detta kontaktar man Tomas Karlsson, 070 – 522 65 83.

Startrutin
Vi kommer precis som förra året att lägga till ”fasta uppvärmningsslingor” för de tre snabbare grupperna så att alla startar ungefär samtidigt och rullar i mål utan allt för stor spridning. Samling är 17.50 och vi börjar rulla ca 18.00. Vänligen kom gärna i god tid runt 17.45 så att det ges möjlighet att organisera grupperna när det blir mycket folk.

Så cyklar vi
Under förra säsongen togs ett mycket bra dokument fram kring säkerhet och hur vi cyklar. Alla uppmanas att läsa detta dokument och ni hittar det här Läs mer här: http://alnö-race-team.nu/j15/index.php … ;Itemid=69

Alnö 2012
Under sommaren 2012 fortsätter utbyggnaden av VA nätet. Detta i kombination med mycket trafik under sommarmånaderna gör att Alnös vägar inte är lämpliga för körning i Belgisk klunga överallt. Merparten av cyklingen bör istället göras i ett eller två led och endast på passande ställen kan man rulla i Belgisk.

Fartgrupperna

Syftet med fartgrupper är SAMMANHÅLLNING.
Först och främst måste det poängteras att syftet med fartgrupper är att åstadkomma en sammanhållen grupp av cyklister hela vägen från start till mål. Det är ett välkänt faktum att ingen cyklist i någon grupp har identiska förutsättningar eller dagsform när man ska träna. Varje gruppering innebär en kompromiss mellan den svagast och den starkaste. Fartgrupperna ska stärka bandet i gruppen och hjälpa den att hålla ihop.

Går det för sakta – Välj en annan grupp eller cykla själv!
Vi vet av egen erfarenhet, det är så lätt hänt att man är med och trissar upp farten. Gör du det så saboterar du för passledaren. Om alla hjälps åt att köra sammanhållet så slipper passledaren bråka med er. Och tycker ni att farten är för låg, ställ er frågan: “Måste jag köra så hårt idag?” Om trots detta inte kan hålla igen, är den bästa lösning för alla att du kör själv den gången.

Går det för fort – Säg till passledaren direkt, det är hans jobb att lösa det!
Känner du att det går för fort, vänta INTE med att tala om det för passledaren. Då kan passledaren ta hand om frågan direkt. Om du inte redan åker med den långsammaste fartgruppen bör du troligtvis byta till en långsammare. Var och när detta kan ske kommer du och passledaren överens om. Om du redan åker med den långsammaste fartgruppen måste din grupp anpassa sin fart så gruppen håller samman. Ju fortare gruppen sänker farten, desto jämnare och mindre ryckig blir körningen för alla.

GRÖN
Vår lättaste fartgrupp, avsedd för introduktion och lite lugnare tempo. Här cyklar de som är nya inom gruppcykling och vill få en introduktion samt en bra start. Gröna gruppen fokuserar bland annat på att lära ut hur man cyklar och beter sig i en grupp. Mer erfarna cyklister använder med fördel denna grupp som ett återhämtningspass när kroppen behöver få ta det lite lugnare.

Farten är alltid anpassad till gruppen och ingen lämnas under passet.
Tid runt ön: 1.30-1.20h
Hastighet: 27,1-30,5 km/h

BLÅ
Vår lugna fartgrupp. I denna grupp cyklar de som har tränat ett tag och känner sig trygga med att cykla i klunga och vill börja växa sin kapacitet och teknik. Eller för dem som vanligen kör i de två snabbare fartgrupperna och vill ha ett återhämtnings pass.
Vi fokuserar träningen på klungkörning, Belgiska kedjor och att trycka på lite mer för att utvecklas som Cyklister.

Farten är alltid anpassad till gruppen fram till Färjevägen, därefter kan man bli avhängd.
Tid runt ön: 1.19-1.12h
Hastighet: 30,8-33,8 km/h

RÖD
Vår snabba fartgrupp, för den erfarna och rutinerade klungcyklisten. En snabb grupp som har ambitionen att cykla fort men inte nödvändigtvis tävlings ambitioner.
Eller för den som har tävlings ambitioner för att inom kort kliva in i den Svarta gruppen men vill eller behöver vässa formen lite till innan nästa kliv.

Farten är alltid anpassad till gruppen fram till Kyrkbacken, därefter kan man bli avhängd.
Tid: 1.11-1.06h
Hastighet: 34,3-36,9 km/h

SVART
Vår fartgrupp med tävlingsambitioner, farten är snabb och innehåller alla moment som ingår i tävling. Alla som vill kan delta även om man inte ämnar tävla men vill få lite extra puls. Dock av säkerhetsskäl åker inga oerfarna i denna grupp.

Farten är alltid anpassad till gruppen fram t.o.m. Stornäset, därefter kan man bli avhängd.
Tid: 1.05-1h
Hastighet: 37,5-40,6 km/h