Poängberäkning i backarna

Analogi med sjukamp i friidrott

I friidrottarnas sjukamp används ett sinnrikt poäng-beräkningssystem. Detta system gör det möjligt att addera resultatet från alla de sju grenarna till en slutgiltig poängsumma. En riktigt bra genomförd gren ger sjukamparen 1000 poäng eller mer. Systemet är dessutom lite progressivt, det vill säga att en liten förbättring från ett bra resultat ger mer poängökning än samma förbättring från ett ett sämre resultat.

Det här systemet passar utmärkt för poängberäkning i Alnö Bergakung. Ett bra resultat i varje backe skall belönas med 1000 poäng eller mer. Detta gör att en väl genomförd runda i alla sju backarna kommer att premieras med drömgränsen 7000 poäng eller däröver.

Effektens inverkan

1000 poäng utdelas till en mycket bra prestation i en backe i Alnö Bergakung. Om till exempel Armstrong aller Savodelli skulle köra i en backe borde dessa herrar tilldelas 1000 poäng eller mer för en bra insats. Med andra ord: Definitionen för 1000 poäng i en backe blir den tid det tar för Tour-cyklisten/Mekanik-cyklisten att cykla upp för backen med sin maxeffefekt. Progressiviteten som finns i poäng-beräkningssystemet för sjukamp efterliknas på ett bra sätt om Tour-cyklistens effekt linjär-skalas. Dvs om Tour-cyklisten cyklar på 99% av sin maximala effekt för den aktuella backen, kommer detta att ta lite längre tid än om han hade utnyttjat 100%. Denna tid blir då värd 99% av 1000 poäng, 990 poäng. I figuren nedan finns Tour-cyklistens tider plottade för procentsatserna 40% – 120% i Kyrkbacken.

 

Tour_cyklisten_poang_i_ABK_p1

 

Poäng i backarna

MATLAB har använts för att generera poängkurvor för samtliga backar i Bergakungen. För samtliga av dessa kurvor har en regression gjorts på kurvan, så att en enkel formel skall kunna användas för att beräkna poäng. Följande formel användes för regressionerna:

 

Tour_cyklisten_poang_i_ABK_p2

 

Där A, B och C är konstanter som är olika för varje backe. Tiden anges i sekunder och poängen beräknas genom att välja konstanter ur tabellen nedan för den aktuella backen.

 

Tour_cyklisten_poang_i_ABK_p3

 

Stefan Mellander