Poängberäkningssystem, Inledning

{gallery}images/stories/artikel-bilder/medlemmar/stefan_m/abk_inledning_picture1_img_7291.jpg{/gallery}
Inledning 

Det hela började en helt vanlig träningsdag sommaren 2006.
Det var dags att intensifiera träningen. Men vad göra, jo den stora “skräcken” på Alnö skulle provas.
Det som en nybliven motionär endast, men knappt, vågat åka förbi skulle nu köras ända nerifrån och upp till toppen. Kyrkbacken…
Det var jobbigt med tiden blev hyfsad, någonstans runt ~5:20 kanske.
Kompisen klarade den på ~5:05 någonstans. Tävlingen var igång…
Tiderna i backen förbättrades samtidigt som frågorna hopade sig. Hur brant är backen? Hur hög är stigningen?
Vad skulle grabbarna på Touren säga om vår lilla backe? Finns det en brantare backe på Alnö?
Finns det en jobbigare backe på Alnö?

Det var dags att kartera backarna, det vill säga mäta upp banprofilen eller backprofilen.
De backar som valdes ut för ändamålet var 7 till antalet. Det skall bli en 7-kamp på Alnö. Alnö Bergakung.

Den här studien beskriver vilka backar som ingår i Alnö Bergakung, hur backarna mättes upp, hur resultatet bearbetades för att till slut bli en backprofil.
Vidare introduceras en matematisk modell över en cyklist som cyklar utefter en förutbestämd väg, t.ex. en backe.
Modellen ställer upp alla krafter som verkar på cyklisten.

Jämviktsekvationen leder till en differentialekvation.
Denna ekvation löses sedan i ett senare avsnitt.
För att veta med vilken kraft en cyklist för fram sig själv och cykeln används effektbegreppet.
Cyklisters maximala effektuttag som funktion av just den tid det tar för effektuttagen studeras.

Effektkurvorna är tagna från välkända böcker inom cykelsporten.
Slutligen införs ett poäng-beräkningssystem för backarna i Alnö Bergakung.

I likhet med friidrottarnas sjukamp införs ett system där varje gren/backe ger ett antal poäng beroende på prestation.
Varje backe ger således någonting mellan 400 och 1200 poäng.
För hela tävlingen summeras alla poäng från grenarna, högst poäng vinner.
Friidrottarnas drömgräns på 7000 poäng borde även bli en drömgräns i Alnö Bergakung. Återstår att se…

Undertecknad i ett brant parti av Bullåsbacken.

abk_inledning_picture1_img_7291

Stefan Mellander