Samband – Effekt och poäng

Backarnas poängberäkning

Backarna har ett poängsystem som har sin grundidé från 7-kamparna.
1000 poäng i en backe är vad en proffs-cyklist kan förväntas få.
Precis som i 7-kamp kan man nå mer än 1000 poäng.
Nedan finns en tabell som kan användas för poängsammanställning.

Observera att tidsformatet är HH:MM:SS eller MM:SS.
4 minuter och 12 sekunder skall skrivas 04:12

 

 
 
 
Medeleffekten i den högra kolumnen gör att man kan jämföra sin kondition i kurvan nedan.
 
Exempel:
Fyll i tiden uppför Kyrkbacken. 04:30, Tryck på Beräkna.
Då erhålls 690 poäng och 308W i medeleffekt.
Ett okej resultat för friska män.
 
Martin registrerade 03:55 i det gamla forumet som bästa resultat.
Vad händer under 2010???
 
teknik_effekt_pwtot2_kurvor_i_a4
 

Referenser
[1] “High-tech cycling”, Second Edition, Edmund R. Burke.
[2] “The cyclist’s training bible”, Third Edition, Joe Friel.

Thomas Johansson