Vi kör igång med Måndagsklunga och Torsdagsklunga igen

Måndagsklunga (MK)
Plats: Småbåtshamnen, Sågverksvägen, Alnö
Tid: Samling senast kl 17:45 och start kl 18.00. Gruppen som har som mål att cykla på snabbaste tiden startar först. Därefter startar grupperna med 2 minuters mellanrum.

Grundkonceptet för i år är att ge frihet till varje grupp att själva bestämma fart och vilka spelregler som ska gälla. Det kan innefatta t.ex. huruvida gruppen ska stanna om någon får punktering eller inte.

För att kunna prata ihop sig i förväg är det extra viktigt att vara på plats i god tid, före start!

Vi i cykelgruppen rekommenderar max 8 cyklister i varje grupp. Det främst ur en säkerhetssynpunkt!

Det kommer inte att finnas förvalda kaptener/ansvariga för varje grupp, men cykelgruppen ser ändå gärna att det finns någon som tar ett större ansvar.

Nybörjargrupp har samma tid för samling. En ansvarig finns för varje måndags tillfälle. Vi går genom några teoretiska moment för att cykla i grupp. Sedan cyklar man tillsammans hela runda och under principen att farten blir flexibelt samt att ingen bli lämnad. Målet är att lära sig att cykla i grupp på ett trivsamt sätt.

Förkunskap som krävs är att kunna hantera sin cykel är att kunna hantera växlar och bromsar.

Bra om man har med reservslang, mini-pump och vattenflaska.

Torsdagsklunga (TK)
Plats: Parkeringen till Sidsjö Persienn & Markis
Tid: Samling senast kl 17:45 och start kl 18.00. Gruppen som har som mål att cykla på snabbaste tiden startar först. Därefter startar grupperna med 2 minuters mellanrum.

För TK gäller samma upplägg som för MK. Som nybörjare ser vi att man först kommer på måndagsklunga. Det finns ingen ansvarig för nybörjare på plats på torsdagar.

I och med att det fortfarande sker vägarbete utmed Marmen är förslaget att att cykla moturs ut till Matfors, cykla på nya bron och sedan den gamla bron hem. Det blir ungefär samma sträcka.

OBS! Även om restriktionerna har lättas så är det på allas ansvar att se till att vara symptomfri. Känner man minsta lilla så stannar man hemma!