VR2012 – Sub 8

Körschema ART VR 2012 Sub8

1. Vi ska köra Vätternrundan på max 8h. Det innebär en snittfart på närmare 39 km/h.
För att hålla den här snittfarten ändå in i mål, så ska vi köra med runt 41-42 i snitt ner till Jönköping – första 11 milen. Efter Jönköping så är det några backar som drar ner farten. När vi når Karlsborg bör snittfarten fortfarande ligga på ca 40km/h.

Sista tre-fyra milen är rätt sega, då det är backig och smal väg. Där har vi även många andra cyklister att ta hänsyn till, så det blir lägre fart i slutet rent naturligt.

Vi bör ha lite marginal till 8 timmar så slipper vi stressa sista milen.

Det går inte att öka snittet efter halva loppet, dels för att banan inte tillåter det i slutet och dels för att vi inte är lika pigga andra halvan. Att spara sig till slutet går säkert om man har långsammare målsättning runt Vättern än 8 timmar, men vi har inga marginaler för att ligga och köra lugnt första halvan för att sen öka.

(Om vindarna blåser helt fel och vi får kraftig motvind ner till Jönköping så kommer vi inte kunna snitta 41-42 dit, men då kommer vi kunna köra fortare på andra sidan istället. Ovan exempel gäller om det är relativt vindstilla.)

2. Tre pisspauser är spikade:

1) Pisspaus i uppförsbacken efter kullerstenarna i Gränna (innan det officiella Grännastoppet)
2) Vattenfyllning i Fagerhult – snabbstoppet
3) Pisspaus på krönet i uppförsbacken vid Tiveden, ett par mil efter om Karlsborg (där pastorn brukar stå och predika)

Total stopptid under Vätternrundan beräknas bli ca 8-9 minuter.

3. Vi ska köra Belgisk kedja hela vägen runt Vättern.

* Ropa alltid “Sist!” eller namnet på siste man du passerar i det långsamma ledet när du kör in i det snabbare ledet. Gör detta när du är jämnsides med cyklisten, annars kan det bli snurrigt och även farligt om han viker in framför dig istället för efter dig.

* När du är längst fram i ledet så ska du INTE öka farten utan behåll den fart som du hade. När du passerat cyklisten i det långsammare ledet viker du in framför honom, försiktigt och inte för nära hans framhjul så att han åker i diket. Fortsätt därefter att dra i täten, men med 2km/h lägre fart än i det snabba ledet.

Hastighetsskillnaden mellan leden i den Belgiska kedjan ska som sagt vara runt 2km/h. Detta är mindre än gångfart. Tänk på det, passerar du cyklisterna i det långsamma ledet för snabbt så blir det tungt att hänga på som siste man i klungan vid byte till det snabbare ledet. Det är mycket smidigare att ha en låg hastighetsskillnad mellan leden – även om vi blåser på i 50km/h på rakorna.

 

* Det är _DU_ som bestämmer hastighetsskillnaden på leden. Sluta inte trampa när du viker av till det långsammare ledet i täten, fortsätt med endast 2km/h lägre fart än vad du hade innan du vek av. Är det motvind, ja då är inte dragjobbet över där framme i det långsamma ledet innan näste man viker in framför dig.

* Undantaget från Belgisk kedja är samtliga uppförsbackar där vi låser kedjan – förste man in i backen ropar “tvåled!” och sänker gradvis tempot i backen så att inte svansen av klungan behöver bromsa in för mycket i infarten av backen.

Hastigheten uppför ska vara lagom, dvs det ska inte gå fortare än att alla hänger med. Tänk på att ta det lugnt även när man når toppen, så att hela klungan hinner uppför hela backen innan man ökar farten.

* Även när vi passerar delar av banan där det är smalt eller farligt, som delar av Jönköping och sista 1.5 milen av loppet, så kör vi i tvåled istället. Är det väldigt smalt eller trångt kan ett led behöva användas korta stunder.

* När vi åter ska börja rotera i kedjan ropar förste man längst fram “Belgiskt!”

Rotationsriktningen på den Belgiska kedjan beror på om vi får sidvind.

* Långsamma ledet kör alltid i vinden, snabba ledet ligger alltid i lä.

* Rotationsriktning ändras vid signal med visselpipa, se nedan. Huvudsakligen bör vi rotera medurs, för det känns säkrare vid omkörning av andra klungor på vägen.

4. Tänk på att säkerheten i klungan är VIKTIGAST! Vi ska _inte_ vurpa.

* Ha alltid marginal så att du inte kör in i framförvarandes bakhjul. Detta är särskilt viktigt i alla uppförsbackar – om framförvarande ställer sig upp förflyttas cykeln 10-20cm bakåt och du riskerar att köra in i hans bakhjul. Tänk på att ställa dig upp försiktigt med jämn fortsatt kadens i uppförsbackarna så undviker man hastiga förflyttningar av det slaget.

* Vik inte in för tidigt från snabba till långsamma ledet när du dragit, håll lite marginal så att det går säkert till. Men undvik även för stora luckor, det här är något man måste öva på mycket.

* Ge tecken för alla faror: framförvarande cyklister, farthinder, gropar, refuger, skyltar osv. Ropa “Bil” om så behövs, upprepa i klungan!

* Vidarebefordra alla tecken bakåt som framförvarande cyklist ger.

 

 

5. För att kunna kommunicera med hela klungan på ett enkelt sätt i full fart så kommer vi att använda en visselpipa.

Detta har fungerat bra för andra team och att bara använda rösten ger ofta upphov till missförstånd, då hade vi flera visselpipor men det ska räcka med en enda.

Under loppet kommer följande signaler att användas. Endast fyra olika:

* En korta snabb – Det går för fort, sänk farten i klungan, ca 2-3km/h. Speciellt i uppförsbackar.

* Tre korta snabba – Öka farten i klungan, ca 2-3km/h mer.

* En kort + en lång – Byt rotationsriktning i den Belgiska kedjan. Gäller vid starkt sidvind.

* Lång ihållande signal – Pisspaus, förbered för att stanna, stopp om ca 100-200m. En lång signal till kommer när det är dags att stanna.

6. Kör jämnt i klungan – cykla absolut inte ryckigt!

Bromsa inte hårt och accelerera inte snabbt. Varenda litet ryck orsakar förödande effekt bakåt i klungan och det blir lätt luckor. Ska du täppa en lucka, gör det sakta. Jämn fart sparar mycket energi!

7. Hastighet, vad är rätt? Det beror helt och håller på vägen och vindarna.

* Är det platt och vindstilla bör vi ligga på drygt 40 km/h i marschfart. Blåser det medvind kan det lätt gå 5-10km/h fortare, likaså lika mycket långsammare i motvind.

* Uppförsbackarna, som sagt ovan, hastigheten ska vara lagom. Om det sen är 15-20-25-30 km/h beror på backens lutning och längd samt vinden. Sunt förnuft gäller.

* Nedförsbackarna, där ska vi inte hålla igen. Gravitationen ska utnyttjas till fullo. Den som ligger längst fram i den Belgiska kedjan ska jobba hårt så att inte alla andra bakom behöver bromsa sig nerför hela vägen. Runt 60-70 km/h kan det bli.

* Rondeller och korsningar: Tänk på att inte accelerera för snabbt efter dessa, klungan är drygt 30m lång och alla ska hänga med!

8. Blir man trött och inte orkar rotera i den Belgiska kedjan, så lägger man sig längst bak och agerar grindvakt.

När siste man kommer ner så ropa “Grindvakt!” om inte framförvarande uppfattar varför du ligger där bak. Orkar man åter att rotera efter att ha vilat en stund så återgår man till kedjan. Skulle man bli tvungen att släppa klungan så kommer det andra snabbklungor bakom, sub9 startar samtidigt och kommer att ligga bakom.

 

9. Vi kommer att plocka upp cyklister längs med vägen från andra snabbklungor.

Vi släpper INTE in andra cyklister i vår kedja. Risken är för stor att klungan växer och blir för stor och ohanterlig och ökar risken för olyckor. I värsta fall så spricker kedjan och halva teamet är borta. Om någon ändå kommer in i vår kedja så talar vi om att den är välkommen att ligga i svansen, inte vara med i kedjan.

10. Får någon punka så är det inte mycket att göra åt, klungan stannar inte.

Detta ska förhoppningsvis inte hända. Se till att ha gått igenom cykeln i tid med nya fräscha däck och slangar, smörjd kedja osv.

11. Blir det en klungvurpa så stannar hela klungan snabbt för att se hur det har gått.

Om inget allvarligt har hänt så rullar vi så fort det går. Här är det ytterst viktigt med kommunikation, det är inte lätt att stanna en klunga på 30 man. I vissa fall kanske det inte ens är möjligt omedelbart. Lång signal med visselpipan betyder STANNA! Om sjukvård behövs ringer den som snabbast kan 112.

12. När vi rullar in i Motala så samlar vi ihop oss i tvåled för gemensam målgång strax innan Luxor-rondellen.

Vi har samarbetat hela vägen runt Vättern och vi går i mål samtidigt. Inga slutspurter alltså. Rätta till tröjorna och så rullar vi snyggt i tvåled in i mål!

Det är ytterst viktigt att alla är med på att vi kör VR som ett team. Oavsett orsak till varför vi stannar, om det är pisspaus eller vurpa så ska _ALLA_ stanna om signal ges för stopp. Märker ni att klungan är delad, stanna och invänta, kör inte vidare. Vi är starka tillsammans, inte splittrade.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.